TIETOSUOJASELOSTE 25.05.2018 1. REKISTERIN PITÄJÄ ARS Wood Oy Vesterintie 3, 63100 Kuortane asko.ylirantala@luukku.com 050 5717 609 2. YHTEYSHENKILÖ HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Asko Yli- Rantala 050 5717 609 3. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS Asiakasrekisteri henkilötietoja käsitellään perustuen asiakkaan suostumukseen tai asiakkaan ja yrityksen välisen kauppasuhteen perusteella perustuen asiakkaan kanssa solmittuun sopimukseen tai asiointi-suhteeseen rekisteriä käytetään seuraaviin tarkoituksiin asiakkuuden ylläpito sähköinen yhteydenpito tilausten käsittely laskutus ja perintä 4. ASIAKASREKISTERIIN KERÄTTÄVÄT TIEDOT nimi, mahdollinen yrityksen nimi osoite, puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite toimitusosoite, laskutusosoite ja mahdollinen verkkolaskuosoite toimitustapa, toimitusehto, maksuehto 5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Tiedot kerätään asiakkaalta tarjouspyynnön, tarjouksen ja/tai tilauksen yhteydessä, joko puhelimitse, kirjeitse, sähköpostilla tai henkilökohtaisella tapaamisella. Tiedot järjestelmään syöttää rekisterinkäsittelijä ja pääsy rekisteritietoihin on suojattu teknisin keinoin. 6. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA Asiakastietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 määriteltyjen tarkoituksien toteuttamiseksi, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakastietoja ei kuitenkaan välttämättä voida poistaa heti asiakassuhteen päätyttyä, vaan voimme olla velvoitettuja säilyttämään henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen. 7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT ARS Wood Oy:n henkilökuntaan kuuluvat voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 8. TIETOJEN SIIRTO Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 9. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET Emme myy tai vuokraa henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön perusteella. 10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET Tarkastus- ja kielto-oikeus asiakkaalla on oikeus tarkastaa tietonsa ARS Wood Oy:n rekisterissä pyyntö tarkastamisesta tulee tehdä kirjallisesti asiakkaalla on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen tieto korjattavaksi tai täydennettäväksi lisäksi asiakkaalla on oikeus pyytää hänen tietojensa poistamista, mikäli se kohdan 6 rajoitukset huomioiden on mahdollista 11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Atk-tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat ohjelmassa, joka on teknisin keinoin suojattu. Tietoihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja.